Media społecznościowe

Nasi partnerzy

Samorząd
Województwa
Opolskiego

Wspierają nas

Webmaster macko.pl

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI TALENTÓW

Pisula-Bieniecka Elżbieta

Korniak Marek Adam

Bieniecki Mariusz Andrzej

 Stowarzyszenie Akces powstało z myślą o uzdolnionych dzieciach i młodzieży. Dobro dzieci upatrujemy nie tylko w ich socjalnym bezpieczeństwie, ale także
 w sferze możliwości spełniania dziecięcych marzeń do wyrażania siebie w sztuce. Pragniemy pokazać miastu i światu, że można być skutecznym w działaniu,   którego   beneficjentami będą dzieci szczególnie uzdolnione, oczekujące form wsparcia, by ich talent nie utknął z powodu braku środków finansowych.Misją   Stowarzyszenia   jest wspieranie kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez artystycznych pogłębiających   zainteresowania   muzyką, wspieranie aktywności młodych artystów w zakresie kultury i sztuki. Naszym celem z jednej strony jest promocja najzdolniejszych   uczniów, umożliwianie   im ustawicznego dokształcania, koncertowania, brania udziału w licznych przesłuchaniach, warsztatach, konkursach, przeglądach itp.,   zaś   z drugiej strony   zapewnienie mieszkańcom miasta, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, możliwości udziału w imprezach artystycznych, tym samym   przyczyniając się   do wychowania   pokolenia młodych ludzi wrażliwych na muzykę, kulturę i sztukę.Działalność artystyczna naszych uczniów i nauczycieli   niewątpliwie stanowi   znakomitą promocję   miasta i powiatu w kraju i za granicą. Celem stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci,   młodzieży i dorosłych,   prowadzenie działalności   edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach       edukacyjno-kulturalnych, w   szczególności na rzecz dzieci i   młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 Główne   cele stowarzyszenia to:
 1. Wspieranie osób uzdolnionych artystycznie
 2. Wspieranie edukacji osób uzdolnionych
 3. Rozbudzanie artystycznych pasji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 4. Pomoc przy organizacji działań społecznych i lokalnych ukierunkowanych na sztukę
 5. Promowanie działań artystycznych 6. Promocja kultury i sztuki

 

O nas

Sekretarz 
Kierownik artystyczny

Wiceprezes zarządu

Prezes zarządu

Nasz zarząd