webdesinger m.A.c

Nasi partnerzy

Gmina Ozimek

Powiat Opolski

Samorząd
Województwa
Opolskiego

Wspierają nas

+ 48 603 127 458

STOWARZYSZENIE NA RZECZ

PROMOCJI TALENTÓW AKCES

26 października 2021

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ!!!

Zaskoczyliście nas ich ilością. 37 wykonań solistek i jednego solisty oraz 56 prac plastycznych zostanie teraz poddanych ocenie przez jury.
O wynikach dowiecie się 31 października. Wtedy poznamy nazwiska laureatów Festiwalu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów Akces oraz JuraPark Krasiejów zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej,
już IV edycji Wojewódzkiego Festiwalu Twórczości Patriotycznej Tobie Polsko.

Festiwal odbędzie się tym razem w sali kinowej w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka  kompleksu JuraPark w Krasiejowie
w dniu 07-11-2021. 

Festiwal będzie jedną z form nauki o naszej ojczyźnie, o jej dziedzictwie, kulturze i historii.
Chcemy zaszczepić młodym ludziom od najmłodszych lat, ducha patriotyzmu. Pieśniami, wierszami obrazami, chcemy pokazać piękno
naszego walecznego kraju, rozbudzić miłość do ojczyzny.
Poprzez organizacje czwartej edycji tego zadania chcemy zwiększyć ofertę kulturalną naszego miasta,
godnie uczcić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości poprzez państwo polskie, rozbudzić zainteresowania pieśnią patriotyczną,
rozbudzić miłość i pasję do kultury, zaszczepić wartości patriotyczne, szacunek do ludzi, kraju.
Głównym celem jest przybliżenie oraz szerzenie wartości patriotycznych w naszym regionie.
Liczymy na to, że młode pokolenie zrozumie tematykę wojenną oraz znaczenie słowa NIEPODLEGŁOŚĆ.

 

 

 

IV Festiwal Artystyczny Tobie Polsko