webdesinger m.A.c

Nasi partnerzy

Gmina Ozimek

Powiat Opolski

Samorząd
Województwa
Opolskiego

Wspierają nas

+ 48 603 127 458

STOWARZYSZENIE NA RZECZ

PROMOCJI TALENTÓW AKCES

Nasze Festiwale.

Festiwal, a cóż to takiego? Z łaciny festivus – radosny, wesoły, świąteczny czyli coś pozytywnego. A że nasze Stowarzyszenie z natury jest pozytywnie zakręcone, to zarząd podjął decyzję, aby w takiej miejscowości jak nasza, powstały cykliczne imprezy muzyczne i artystyczne, by promować talenty ale także naszą Gminę i miasto.

Pierwszą imprezą zorganizowaną pod taką nazwą był Wojewódzki Festiwal Jesteśmy Tacy Sami dla dzieci i młodzieży pełno i niepełnosprawnej. Był to wyjątkowy konkurs wokalny, integrujący środowisko młodych wokalistów.Przyświecającą mu ideą było i  jest stworzenie bezpiecznej, przyjaznej i profesjonalnie przygotowanej przestrzeni dla wspólnego muzycznego spotkania wokalistów-amatorów, w której nie mają znaczenia granice sprawności i niepełnosprawności. W trzeciej odsłonie tegoż festiwalu otwarliśmy się na osoby, które chciałyby się pokazać na scenie poprzez taniec. I takie osoby się także znalazły i pokazały swoje umiejętności. Jednak wygrana nie była najważniejsza. Festiwal ma się bowiem przede wszystkim przyczynić do rozpropagowania idei równouprawnienia osób niepełnosprawnych, wzmocnienia postrzegania utalentowanych artystów niepełnosprawnych przez pryzmat ich talentu i artystycznego dorobku, a nie przez ich dysfunkcje.
Festiwal to nie tylko edukacja muzyczna, ale nauka tolerancji i zrozumienia niepełnosprawności. Fakt, że na tej muzycznej scenie spotykają się uczniowie zdrowi i chorzy, pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości widok człowieka niepełnosprawnego nie będzie dziwił, ale wywoływał podziw powiedziała pomysłodawczyni festiwalu.

Kolejnym wydarzeniem artystycznym o randze festiwalu, był Wojewódzki Festiwal Artystyczny Tobie Polsko. Ideą tegoż festiwalu była setna rocznica Odzyskania Niepodległości.

Popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych oraz poezji patriotycznej wśród dzieci i młodzieży, kształcenie tożsamości narodowej, kształcenie uczuć patriotycznych, rozwijanie postaw patriotycznych poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz odkrywanie i promocja talentów artystycznych (muzycznych, plastycznych, recytatorskich) to tylko kilka z założeń Wojewódzkiego Festiwalu Twórczości Patriotycznej TOBIE POLSKO. W drugiej edycji festiwalu, nie odbył się konkurs recytatorski, ale nie zmieniło to rangi tegoż wydarzenia.

Zapraszam do relacji z Festiwali w 2019 roku w zakładkach:
--->Tobie Polsko 2019<---
--->Jesteśmy Tacy Sami 2019<---