webdesinger m.A.c

Nasi partnerzy

Gmina Ozimek

Powiat Opolski

Samorząd
Województwa
Opolskiego

Wspierają nas

+ 48 603 127 458

STOWARZYSZENIE NA RZECZ

PROMOCJI TALENTÓW AKCES

21 grudnia 2019

21 grudnia w świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku odbyło się zorganizowane przez tamtejszy parafialny zespół Caritas, spotkanie opłatkowe dla najstarszych i samotnych  mieszkańców parafii.

Na zaproszenie pani przewodniczącej Caritas Bernadety Golomb, aby uświetnić przybyłym mieszkańcom i gościom czas, nasz zespół Akces zaprezentował prawie godzinny występ. Dzieci zaśpiewały znane kolędy i pastorałki, które znajdują się na naszej płycie oraz było kilka występów solowych we własnych świątecznych aranżacjach.

Występ był podzielony na dwie części. W przerwie, dzieci otrzymały mały słodki poczęstunek, za który bardzo dziękujemy, a po występie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z panem sołtysem Mirosławem Wieszołek, panem przewodniczącym Koła DFK Klausem Leschik panem radnym powiatu opolskiego  Antonim Gryc, panem przewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka Kazimierzem Udolf, oraz oczywiście panią Bernadetą Golomb. Naszym występom w pierwszej części przysłuchiwał się także proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Szczedrzyku ks. Marcin Ogiolda.

Dziękujemy za zaproszenie i polecamy się w przyszłości.

Admin.

 

Spotkanie opłatkowe w Szczedrzyku z Akcesem.