webdesinger m.A.c

Nasi partnerzy

Gmina Ozimek

Powiat Opolski

Samorząd
Województwa
Opolskiego

Wspierają nas

+ 48 603 127 458

STOWARZYSZENIE NA RZECZ

PROMOCJI TALENTÓW AKCES

10 listopada 2021

Przekaz tego festiwalu jest jeden i nie zmienia się od początku powstania tego wspaniałego przedsięwzięcia, jest to integracja osób pełno- i niepełnosprawnych.

Jest to konkurs wokalny  integrujący środowiska młodych sprawnych i niepełnosprawnych wokalistów.
Celem organizacji festiwalu – jest stworzenie przyjaznej i profesjonalnie przygotowanej przestrzeni dla wspólnego muzycznego spotkania wokalistów amatorów, dla których nie mają znaczenia granice sprawności i niepełnosprawności.

Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w Festiwalu Artystycznym dzieci i młodzież niepełnosprawną . Ruszyły zapisy. Szczegóły poniżej w regulaminie.

REGLAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DOC.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA PDF.

V Festiwal Artystyczny Jesteśmy Tacy Sami - zgłoszenia