webdesinger m.A.c

Nasi partnerzy

Gmina Ozimek

Powiat Opolski

Samorząd
Województwa
Opolskiego

Wspierają nas

+ 48 603 127 458

STOWARZYSZENIE NA RZECZ

PROMOCJI TALENTÓW AKCES

28 kwietnia 2021

Nie ulega wątpliwości, że od najdawniejszych czasów i we wszystkich kulturach życiu człowieka towarzyszyła religia. Jednak już na pytanie, czym jest, jakie jest jej źródło, jakie pełni funkcje w jednostkowym i społecznym życiu ludzkim, trudno dać wyczerpującą odpowiedź.Przekazywanie wiary odbywało się i odbywa na wiele sposobów: przez katechezę, liturgię, wychowanie katolickie w rodzinie, przez ewangelizację. Jest to proces żywy. Istota mszy świętej jest zawsze taka sama, zmianie ulegają niektóre gesty i modlitwy, w zależności od rytu. Również w związku z różną mentalnością ludzi zmieniają się śpiewy i przejawy pobożności. Ale chrześcijanin, wyznając credo, wie, że źródłem jego wiary jest Kościół, interpretujący Pismo Święte, wyrażający prawdy odczytane w Słowie Bożym. Dziś jednym z nieodzownych przejawów wiary jest śpiew i muzyka kościelna. Towarzyszyły one obrzędom liturgicznym Kościoła niemal od początków jego istnienia. 

Idąc po myśli Św. Augustyna, który stwierdził  że „Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli”, Szkoły Katolickie w Opolu zorganizowały po raz kolejny, tym razem już piąty Ogólnopolski  Przegląd Piosenki Religijnej „Śpiewaj Panu Ziemio Cała” dedykowanym dla dzieci i młodzieży uczącej się.  Cele przeglądu to m.in.:  popularyzacja piosenki religijnej jak również  rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i umiejętności występów publicznych, w tym roku również w formie zdalnej.

Jurorzy mieli nie lada wyzwanie, gdyż w tym roku liczba zgłoszeń przeszła najśmielsze oczekiwania. Nagrania spływały z całego kraju. Uczestnicy rywalizowali w pięciu kategoriach, od najmłodszych przedszkolaków do przedstawicieli szkól średnich. Akces reprezentowały trzy wokalistki w najliczniejszej II kategorii klas I-IV. Były to Ania Chmura, która zaśpiewała utwór Alleluja, Paulina Paluszczak śpiewając piosenkę Skarb oraz Lena Bryja z utworem Bohater, która tak urzekła swoim wdziękiem jurorów i tym samym otrzymała I miejsce. Kategorię III reprezentowały Kasia Juruć oraz  Lena Mannsfeld, która  za utwór Bohater otrzymała wyróżnienie. Zespół Akces, nagrał zdalnie specjalnie na tę okazję utwór Drzewo, ale tym razem niestety obyło się bez nagrody. 

Gratulujemy bardzo laureatkom. Mamy nadzieje że kolejne edycje tak pięknego przedsięwzięcia jakim jest ten przegląd odbędą się w normalnych warunkach i z publicznością.

Maciek Paluszczak.

Wokalistki Akcesu laureatkami Przeglądu Piosenki Religijnej.